Yazılı Çeviri

Her türlü belge, doküman ve konu içerikli metinlerin çeviri hizmetidir.

a) Hukuki Tercümeler

Ulusal ve uluslararası hukuk alanında her türlü hukuki belge ve metinlerin tercüme işlemlerini kapsamaktadır.

• Kanun ve Yönetmelikler
• Mahkeme Kararları
• Hukuki Yazışmalar
• Vekâletnameler
• Sözleşmeler Beyannameler
• İş Teklifi ve Patent Başvurusu vb.

b) Ticari Tercümeler
Ticari belge ve sertifikalar, raporlar, ticari sözleşmeler, toplantı tutanakları, finans işlemlerine ilişkin dokümanlar, fizibilite ve araştırma raporları, teklifler, bankacılık, uluslararası taahhütlere ilişkin resmi belgeler gibi her türlü ticari belge ve metin tercümesini kapsamaktadır.

• İmza Sirküleri
• Vekâletnameler
• Muvaffakatnameler
• Hak ediş Raporları
• Proje Metinleri / Fizibilite Raporları/Bilançolar
• Mali Müşavirlik Raporları / Muhasebe Belgeleri
• İhale Şartnameleri
• Kredi Anlaşmaları
• Kredi Teminat Mektupları
• Uluslararası Anlaşmalar/ Apostiller
• Resmi ve Ticaret Sicil Gazeteleri
• Tebliğler, Beyannameler
• Temsilcilik-Distribütörlük-Yetki belgeleri/ Sözleşmeleri
• Patent Sözleşmeleri
• AB ile İlgili Dokümanlar
• Gümrük Evrakları
• Çeşitli Mevzuatlar
• Her Türlü Finansal Dokümantasyon

c) Teknik Tercümeler
Uzmanlık gerektiren araştırma-geliştirme-buluş çalışmaları, kullanım kılavuzları, tasarım-teknik çizim ve formüller, teknik prosedür-şartname-plan tercümelerini kapsamaktadır.

• Her Tür Cihaz ve Sistemin Bilgi Dokümanları
• Makina ve Cihazların Kullanım Kılavuzları
• Teknik ve Ticari Broşürler
• Laboratuar ve Test İşletme Sonuçları
• Teknik Şartnameler
• ISO 9000 Anlaşmaları ve Kalite Yönetimi
• Lisans Sözleşmeleri
• Haberleşme Teknolojisi
• Teknik ve Endüstriyel Araştırmalar ve Raporlar
• Otomotiv, otomasyon, mekatronik, enerji
• Savunma Sanayi

d) Resmi Tercüme
Noter onaylı belgeler ile yasal sorumluluk gerektiren belgelerin tercümeleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Resmi Tercüme hizmetleri, Noter Kanunu gereğince, T.C. vatandaşı anlaşmalı tercümanları tarafından verilmektedir.

e) Bilimsel Tercüme
Akademik belge ve dokümanların tercümesini kapsamaktadır.

• Lisans, yüksek lisans, doktora tezleri
• Bilimsel makale ve teorik çalışma notları
• ARGE çalışmalarına ilişkin dokümantasyon

f) Tıbbi Tercüme
Karmaşık Tıbbi, teknik terminoloji ile eczacılık bilgilerini içeren her tür belge, rapor ve dokümantasyonun tercümesini kapsamaktadır.

• Doktor Raporları
• Prospektüsler
• İlaç Katalogları ve Broşürleri
• Tıbbi Tebliğler
• Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç
• Kullanım Kılavuzları
• Tıbbi Araç- Gereç ihalelerine Ait Dokümanlar
• Tahlil Sonuçları