Deşifre Tercüme

Deşifre; panel, sempozyum, genel kurul, kongre, kurultay, ropörtaj, tv oturumları, özel toplantılar, ikili görüşmeler ve bunun gibi toplantılarda elde edilen ses ve görüntü kayıtlarının CD'lere, kasetlere veya kamera ile çekim yapılarak alınması ve bu ses kayıtlarının dinlenerek bilgisayara aktarılması, yani bu konuşmaların metin haline getirilmesi işlemidir.

Deşifre, çeşitli sektör, meslek ve iş alanlarında yapılan toplantı, konferans, sunum, panel, röportaj vb. etkinliklerde kaydedilen her türlü ses ve görüntünün çözümlenerek yazılı hale getirilmesi işlemidir.

Ses ya da görüntü olarak yapılan kayıtların yazılı hale getirilmesinin mesleki, ticari, hukuki, tıbbi, edebi vb. pek çok değeri vardır. Her ne kadar gelişen teknolojik imkanlar sayesinde sözün yaygın biçimde ve kolayca kayıt altına alınması sağlanmışsa da, yazının-yazılı belgenin pratik kullanım değeri ve iletişim, bilişim, eğitim, iş ve ticari yaşamdaki yaygın kullanımı ve vazgeçilmez önemi hala geçerlidir. Yazı-yazılı doküman hala vazgeçilmez bir belgeleme, sağlam bir kanıt, iletilmesi-edinmesi kolay bir araç ve sesli kayıtlara kıyasla daha hızlı gözden geçirilebilen, değerlendirilebilen bir materyal ve vazgeçilmez bir iletişim aracıdır. Bilimsel-akademik ve edebi alanda ise başka bir şeyle ikame edilemeyecek kadar temel bir konuma sahiptir.

Barbaros Tercüme, tıptan hukuka, farmakolojiden mühendisliğe, medyadan reklamcılığa kadar geniş bir alanda size hizmet sunmaktadır.

Deşifre işlemler farklı formatlardaki sesli veya görüntülü kayıtlarınız dört aşamadan geçirilerek deşifre edilir.

Birinci aşamada
: Kayıt veya ses kalitesi düşük olan ses dosyaları, özel bir işlemden geçirilerek deşifre edilmeye hazır hale getirilir.

İkinci aşamada
: Kayıtlar dinlenerek yazılı hale getirilir.

Üçüncü aşamada
: Metne çevrilen yazı, bu konusunda- alanında uzman bir çalışan tarafından gözden geçirilir.

Dördüncü aşamada: İse son düzeltmeler yapılır.